Жючуань хотын Сүжөү дүүргийн Фэнлэхэ усалгааны дүүргийн үргэлжилсэн бүтээн байгуулалт, шинэчлэлийн төсөл

main

Жючуань хотын Сүжөү дүүргийн Фэнлэхэ усалгааны дүүргийн үргэлжилсэн бүтээн байгуулалт, шинэчлэлийн төсөл

Фэнл голын усалгааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх, шинэчлэх төсөл нь Фэнл голын усалгааны тойргийн гол шугамын усыг хамгаалах төслүүдийг шинэчлэх, туслах мэдээллийн байгууламж, тоног төхөөрөмжийг барихад чиглэж байна.Барилгын үндсэн ажлын хүрээнд: 35.05 км сувгийн шинэчлэл, 356 шлюз шинэчлэх, элсэн тунгаах 3 цөөрөм, 4 шинэ цөөрөм, далан, 3 засвар, менежментийн байгууламж, хамгаалалтын 2, нийт 40 автомат удирдлагын шинэчилсэн засварын ажил орно. хаалга, суурилуулсан 298 усны түвшин хэмжигч, 88 хяналтын байгууламж, 1 диспетчерийн төв, 2 мэдээллийн хэрэглээний платформ .

ima1

ima2

Төслийн хүрээнд 92,300 м³ Дажуан тохируулга, хадгалах сав, ус татах шинэ хаалга, шинэ усан сан, 172 м урт ус зайлуулах суваг, шугам хоолой, 744 м шинэ хашаа барьжээ.95,200 метр квадрат талбай бүхий Мажиашинжуан тохируулга, хадгалах сав барьж, ус татах шинэ хаалга, шинэ усан сан, 150 метр гольдрол, ус зайлуулах суваг, дамжуулах хоолой, 784 метр хашаа шинээр барьжээ.Фэнглэ голын усалгааны дүүрэгт агуулахын хүрэлцээ муу, хавар, намрын хуурайшилт ихтэй зэрэг асуудлуудыг хоёр нөөцлөх сав барьснаар үр дүнтэй шийдвэрлэв.

ima3

Жюцюань хотын Сүжөү дүүргийн Фэнлэхэ усалгааны дүүрэгт мэдээллийн платформыг барьж байгуулах нь мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл дамжуулахад үндэслэсэн усны нөөцийг хамгаалах дэвшилтэт хэрэглээний программ хангамжийн технологийг нэвтрүүлж, усны эзэлхүүнийг түгээх бизнесийн үйл явцыг гол шугам болгож, аюулгүй, аюулгүй болгох зорилготой юм. усны нөөцийг математикийн аргаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хуваарилах.Усалгааны талбайн зураглал, хаалганы хяналт, видео бичлэгийг нэгтгэсэн цогц шийдвэр гаргах удирдлагын платформ байгуулах замаар усалгааны талбайн бодит хэрэгцээнд нийцүүлэн загвар, виртуал загварчлал, автомат удирдлага, газарзүйн мэдээллийн систем болон бусад техникийн хэрэгслүүд. хяналт, урсгалын хяналт, усны хуваарилалт алсын зайн хаалгыг хэрэгжүүлэх Удирдлага, периметрийн аюулгүй байдлын хяналт, урсгалын статистик дүн шинжилгээ, усны хуваарилалт, хуваарийн автоматжуулалт, төслийн бүтээн байгуулалтын үр ашгийг бүрэн дүүрэн ашиглаж, ерөнхий мэдээлэлжүүлэлт, ухаалаг удирдлага, хяналтын түвшинг сайжруулна. төсөл.

ima4

Төслийн хүрээнд 2 агуулах сав барьсан нь тухайн газрын агуулахын багтаамжийг үр дүнтэй сайжруулсан.Холбогдсон Хойд гол суваг болон Дунган Эрфэн гол сувгаар дамжин ган гачиг, усны хомсдолтой үед үерийн үеийн усны эх үүсвэрийг маршрутын дагуу 1000 гаруй му-д тохируулсан.газар.Мөн тохируулагч усан сан нь усалгааны бүсэд ирээдүйд баригдах усыг үр ашигтай хэмнэх баталгаатай усны эх үүсвэрийг хангах, ус хэмнэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх зорилгоор шугам хоолойн гаралтыг нөөцөлж байна.

Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа 8.6 км гол сувгийг шинэчлэх, засварлах, 26.5 км салаа сувгийг шинэчлэх, засварлах, усалгааны талбайн гол сувгийн барилгуудыг 100 хувь шинээр барих, 84 салбар сувгийн барилгыг шинээр барих юм. шинээр барьж, эрчим хүчний хангамжийн шугамтай болно..Энэ нь нэгдсэн, ухаалаг, үр ашигтай нэгдсэн удирдлагад хүрч, сувгийн дэд бүтцийн гүйцэтгэлийг сайжруулсан.

Удирдлагын байгууламжийн засварын ажилд голчлон дээврийн ус үл нэвтрэх, гадна ханын дулаалга, халаалт, ус зайлуулах шугам, хаалга, цонхны гэрэлтүүлэг зэрэг ажлуудыг хийж, усалгааны талбайн ажилчдыг тохилог оффис, амьдрах байраар хангах, төвлөрсөн байгууламж барих зэрэг ажлуудыг хийж байна. усалгааны талбайн нэгдсэн менежментийн платформ барих хяналтын өрөө.Сайхан байраар хангах.
ima5

ima6

ima7


Шуудангийн цаг: 2022 оны 3-р сарын 15

Та мессежээ үлдээнэ үү

Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй