Дужилзян усалгааны талбайн орчин үеийн төлөвлөлт, дизайны төсөл

Modernization planning and design project of Dujiangyan Irrigation Area (1)
Modernization planning and design project of Dujiangyan Irrigation Area (2)
Modernization planning and design project of Dujiangyan Irrigation Area (3)

Дужилзян усалгааны талбайн орчин үеийн төлөвлөлт, дизайны төсөл

Төлөвлөсөн усалгааны талбай нь 756,000 га;

Дизайн дуусах хугацаа 15 жил;

54 тэрбум доллар


Шуудангийн цаг: 7-р сарын 08, 2021